Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

61.20.41 Usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU