Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

70.10 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU