Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

72.11.23 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z ochroną środowiska

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU