Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

77.40.1 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Istnieją jednak kody podrzędne dla kodu 77.40.1, dzięki którym dotrzesz do właściwego kodu.

Sprawdź inne kody PKWiU