Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

84.11.21 Usługi pomocnicze w zakresie polityki personalnej świadczone na rzecz rządu

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU