Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

84.13 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU