Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

84.22.11 Usługi w dziedzinie obrony wojskowej

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU