Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

88.10.1 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA ŚWIADCZONE OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU