Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

96.02.20.0 LUDZKIE WŁOSY, NIEOBROBIONE

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 96.02.20.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU