Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

1602 32 11 Mięso lub podroby z ptactwa z gatunku [Gallus domesticus], przetworzone lub zakonserwowane, niepoddane obróbce cieplnej, zawierające >= 57 % masy mięsa lub podrobów drobiowych (z wył. kiełbas i podobnych wyrobów, i przetworów z wątroby (wątróbki))

Kod CN 1602 32 11 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN