Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

6210 10 92 Fartuchy jednorazowego użytku, typu używanego przez pacjentów lub chirurgów podczas procedur chirurgicznych

Kod CN 6210 10 92 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN