Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8423 82 81 Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną, o maksymalnej nośności > 30 kg, ale <= 5 000 kg, wykorzystujące nieelektroniczne środki do pomiaru mas

Kod CN 8423 82 81 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN