Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

9612 10 80 Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach, z włókien lub papieru (z wył. z włókien chemicznych, objętych podpozycją 9612 10 20)

Kod CN 9612 10 80 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN