Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

07.29.15.1 Rudy ołowiu

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 07.29.15.1 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU