Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2607 00 00 Rudy i koncentraty ołowiu

Kod CN 2607 00 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN