Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

07.29.15.3 Rudy cynku

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 07.29.15.3 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU