Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2608 00 00 Rudy i koncentraty cynku

Kod CN 2608 00 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN