Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.13.42.0 Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 20.13.42.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU