Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.14.53.0 Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 20.14.53.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU