Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

28.29.42 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU