Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

29.10.23.0 Pojazdy samochodowe do przewozu osób, nowe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 29.10.23.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU