Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8703 32 19 Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu < 10 osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi, wyposażone tylko w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym "wysokoprężne i średnioprężne", o pojemności skokowej > 1 500 cm³, ale <= 2.500 cm³, nowe (z wył. samochodów kempingowych oraz pojazdów do poruszania się po śniegu i podobnych pojazdów specjalnego przeznaczenia objętych podpozycją 8703 10)

Kod CN 8703 32 19 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN