Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

0207 55 71 Tusze gęsie (z gatunków domowych), zamrożone

Kod CN 0207 55 71 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN