Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

1001 19 00 Pszenica durum (z wył. nasion)

Kod CN 1001 19 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN