Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2008 97 18 Mieszanki owoców i pozostałych jadalnych części roślin, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o zawartości cukru > 9% masy, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85% mas (z wył. mieszanek orzechów, owoców tropikalnych/orzechów tropikalnych w rodzaju wymienionych w uwadze dodatkowej 7 i 8 do działu 20, o zawartości netto >= 50% masy, orzeszków ziemnych i pozostałych nasion)

Kod CN 2008 97 18 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN