Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu >= 80% obj.; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN