Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2208 40 11 Rum o zawartości lotnych substancji (innych niż alkohol metylowy i etylowy) >= 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%), w pojemnikach o objętości <= 2 litry

Kod CN 2208 40 11 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN