Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2306 41 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji nasion rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego, o zawartości kwasu erukowego < 2% masy i o zawartości składników stałych, w których udział glukozynoladów < 30 mikromoli/g

Kod CN 2306 41 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN