Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

7218 99 80 Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wył. o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)

Kod CN 7218 99 80 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN