Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2849 90 Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie (z wył. wapnia i krzemu)

Podrzędne kody CN

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN