Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2905 12 00 Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy)

Kod CN 2905 12 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN