Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2905 16 20 2-Oktanol

Kod CN 2905 16 20 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN