Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2908 99 00 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi (z wył. pochodnych zawierających tylko podstawniki fluorowcowe oraz ich sole, dinosebu (ISO) i jego soli, i 4,6-Dinitro-o-krezolu (DNOC (ISO)) i jego soli)

Kod CN 2908 99 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN