Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2918 99 90 Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy, ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wył. jedynie z alkoholową, fenolową, aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną, 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy), jego soli i estrów, kwasu 2,6-dimetoksybenzoesowego; dicamba (ISO) i fenoksyoctanu sodu)

Kod CN 2918 99 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Nomenklatura scalona (CN) jest usystematyzowaną klasyfikacją towarów wykorzystywaną w Unii Europejskiej. Obejmuje m.in. kod 2918 99 90. Rozszerza również Zharmonizowany System Oznaczania Towarów (Harmonized System HS) wykorzystywany w większości krajów na całym świecie. Służy przede wszystkim do określenia wspólnej taryfy celnej w krajach UE. Składa się z ośmiu cyfr.

Polska Klasyfikacja Towarów i Usług jest to natomiast system klasyfikacji wyrobów i usług określnych. W takim katalogu produkty uporządkowane są względem sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji.

Sprawdź inne kody CN