Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2918 99 90 Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy, ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wył. jedynie z alkoholową, fenolową, aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną, 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy), jego soli i estrów, kwasu 2,6-dimetoksybenzoesowego; dicamba (ISO) i fenoksyoctanu sodu)

Kod CN 2918 99 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN