Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2925 19 20 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′–Oktabromo-N,N′-etylenodiftalimid; N,N′-etylenobis(4,5-dibromoheksahydro-3,6-metanoftalimid)

Kod CN 2925 19 20 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN