Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2926 30 00 Fenproporeks (INN) i jego sole; półprodukt metadonu (INN) (4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan)

Kod CN 2926 30 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN