Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2933 29 90 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony) (z wył. hydantoiny i jej pochodnych, chlorowodorku nafazoliny (INNM) i azotanu nafazoliny (INNM), fentolaminy (INN) i chlorowodorku tolazoliny (INNM))

Kod CN 2933 29 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN