Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3907 69 00 Poli(tereftalan etylenu), w formach podstawowych, o liczbie lepkościowej < 78 ml/g

Kod CN 3907 69 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN