Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3920 69 00 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych poliestrów, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty (z wył. z poliwęglanów, z wyrobów z poli(tereftalanu etylenu) i pozostałych nienasyconych poliestrów, wyrobów samoprzylepnych oraz pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918)

Kod CN 3920 69 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN