Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

4001 22 00 Kauczuk naturalny technicznie określony (TSNR)

Kod CN 4001 22 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN