Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

4802 56 80 Papier i tektura, niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku <= 435 mm i o drugim boku <= 297 mm, po rozłożeniu, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, lub w którym <= 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien, o gramaturze >= 40 g/m², ale < = 150 g/m², gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. o długości jednego boku 297 mm i drugiego boku 210 mm po rozłożeniu (format A4))

Kod CN 4802 56 80 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN