Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

5407 81 00 Tkaniny z przędzy zawierającej głównie, ale < 85% masy włókien ciągłych syntetycznych, włącznie z przędzą jednowłóknową, o masie liniowej >= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego <= 1 mm, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, niebielone lub bielone

Kod CN 5407 81 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN