Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

6815 91 00 Artykuły z kamienia lub pozostałych substancji mineralnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, zawierające magnezyt, dolomit lub chromit

Kod CN 6815 91 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN