Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

23.20.14.0 Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 23.20.14.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU