Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

6907 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne; kostki mozaikowe i podobne, nawet na podłożu, ceramiczne (z wył. wyrobów z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych, ogniotrwałych elementów ceramicznych, płytek specjalnie przygotowanych na blaty stołów, artykułów ozdobnych i płytek z przeznaczeniem do piecyków)

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN