Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

7213 91 49 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające > 0,06%, ale < 0,25% masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy < 14 mm (z wył. ze stali automatowej, sztab i prętów, walcowanych na gorąco, w rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu i do kordu oponowego oraz posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania)

Kod CN 7213 91 49 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN