Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

7215 50 19 Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, zawierające < 0,25% masy węgla, o przekroju poprzecznym kwadratowym lub innym niż prostokątny (z wył. ze stali automatowej)

Kod CN 7215 50 19 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN