Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

24.10.22.0 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 24.10.22.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU