Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

7228 60 Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)

Podrzędne kody CN

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN