Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

7419 99 90 Artykuły z miedzi, gdzie indziej nieklasyfikowane

Kod CN 7419 99 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN